EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:179:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 179, 09 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 179
45 årgången
9 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1222/2002 av den 8 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1223/2002 av den 8 juli 2002 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2002 av den 8 juli 2002 om ändring för första gången av rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1225/2002 av den 8 juli 2002 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2540/2001 om undantag från förordning (EG) nr 1148/2001 vad beträffar kontroll av överensstämmelse vid import inom sektorn för färsk frukt och färska grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1226/2002 av den 8 juli 2002 om ändring av bilaga B till rådets direktiv 64/432/EEG 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1227/2002 av den 8 juli 2002 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1228/2002 av den 8 juli 2002 om utfärdande av exportlicenser för vissa svampkonserver och om upphävande av förordning (EG) nr 1218/2002 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/546/EC
*Rådets beslut av den 20 juni 2002 om den ordning rörande AIEM-skatt som är tillämplig på Kanarieöarna 22
Kommissionen
2002/547/EC
*Kommissionens beslut av den 5 juli 2002 om finansiellt gemenskapsstöd till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter) [delgivet med nr K(2002) 2524] 28
2002/548/EC
*Kommissionens beslut av den 8 juli 2002 om ändring av beslut 2002/230/EG om finansiellt stöd från gemenskapen för driften av vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur 2002 när det gäller aviär influensa [delgivet med nr K(2002) 2531] 30
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top