EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:162:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 162, 20 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 162
45 årgången
20 juni 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets rambelsut av den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1060/2002 av den 19 juni 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1061/2002 av den 19 juni 2002 om försäljning genom anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1062/2002 av den 19 juni 2002 om rättelse av förordning (EG) nr 999/2002 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1063/2002 av den 19 juni 2002 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1064/2002 av den 19 juni 2002 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1065/2002 av den 19 juni 2002 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1066/2002 av den 19 juni 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/466/EC
*Rådets beslut av den 17 december 2001 om ingående av ett tilläggsprotokoll om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan 22
Tilläggsprotokoll om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan 23
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top