EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:133:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 133, 18 maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 133
45 årgången
18 maj 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 827/2002 av den 17 maj 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 828/2002 av den 17 maj 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 97:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 3
Kommissionens förordning (EG) nr 829/2002 av den 17 maj 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 50:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 5
Kommissionens förordning (EG) nr 830/2002 av den 17 maj 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 269:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften (1) 7
Kommissionens förordning (EG) nr 832/2002 av den 17 maj 2002 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 10
Kommissionens förordning (EG) nr 833/2002 av den 17 maj 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 12
Kommissionens förordning (EG) nr 834/2002 av den 17 maj 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 13
Kommissionens förordning (EG) nr 835/2002 av den 17 maj 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 14
Kommissionens förordning (EG) nr 836/2002 av den 17 maj 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 15
Kommissionens förordning (EG) nr 837/2002 av den 17 maj 2002 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 16
*Kommissionens direktiv 2002/41/EG av den 17 maj 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/1/EG om teknisk maxhastighet, högsta vridmoment och högsta nettomotoreffekt hos två- och trehjuliga motorfordon 17

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/367/EC
*Rådets beslut av den 7 maj 2002 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén 21
2002/368/EC
*Rådets beslut av den 13 maj 2002 om utnämning av en tysk ordinarie ledamot och en tysk suppleant i Regionkommittén 22
2002/369/EC
*Beslut nr 2/2002 av Gemensamma rådet EU-Mexiko av den 13 maj 2002 om påskyndat avskaffande av tullar för vissa produkter som anges i bilagorna I och II till beslut nr 2/2000 av Gemensamma rådet EU-Mexiko 23
2002/370/EC
*Beslut nr 3/2002 av Gemensamma rådet EU-Mexiko av den 13 maj 2002 om tullsatserna för vissa produkter som anges i bilagorna I och II till beslut nr 2/2000 av Gemensamma rådet EU-Mexiko 28
Kommissionen
2002/371/EC
*Kommissionens beslut av den 15 maj 2002 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter och ändring av beslut 1999/178/EG [delgivet med nr K(2002) 1844] (1) 29
2002/372/EC
*Kommissionens beslut av den 17 maj 2002 om förlängning av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater [delgivet med nr K(2002) 1869] (1) 42

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 801/2002 av den 15 maj 2002 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget (EGT L 131 av den 16.5.2002) 43
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top