Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:128:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 128, 15 maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 128
45 årgången
15 maj 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 792/2002 av den 7 maj 2002 om ändring för en begränsad tid av förordning (EEG) nr 218/92 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt) när det gäller ytterligare åtgärder för elektronisk handel 1
Kommissionens förordning (EG) nr 793/2002 av den 14 maj 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 794/2002 av den 14 maj 2002 om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under belgisk flagg 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 795/2002 av den 14 maj 2002 om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under belgisk flagg 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 796/2002 av den 6 maj 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder och de kompletterande anmärkningarna i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 797/2002 av den 14 maj 2002 om ändring av bilagorna III och VIII till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land 29
Kommissionens förordning (EG) nr 798/2002 av den 14 maj 2002 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 39
*Rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg 41
*Kommissionens direktiv 2002/40/EG av den 8 maj 2002 om att genomföra rådets direktiv 92/75/EEG med avseende på energimärkning av elektriska hushållsugnar (1) 45
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top