EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:101:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 101, 17 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 101
45 årgången
17 april 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 650/2002 av den 16 april 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 651/2002 av den 16 april 2002 om anpassning av rådets förordning (EG) nr 1673/2000 och (EG) nr 245/2001 vad beträffar KN-nummer för hampfrö för utsäde 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 652/2002 av den 16 april 2002 om fastställande för regleringsåret 2001/2002 av de belopp som i enlighet med förordning 136/66/EEG skall betalas till erkända producentorganisationer och sammanslutningar 5
Kommissionens förordning (EG) nr 653/2002 av den 16 april 2002 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 6
Kommissionens förordning (EG) nr 654/2002 av den 16 april 2002 om fastställande av exportbidragen för ägg 8
Kommissionens förordning (EG) nr 655/2002 av den 16 april 2002 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött 10
Kommissionens förordning (EG) nr 656/2002 av den 16 april 2002 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 12
Kommissionens förordning (EG) nr 657/2002 av den 16 april 2002 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 14

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/287/EC
*Rådets rekommendation av den 15 april 2002 om utseende av vice ordförande i Europeiska centralbankens direktion 17
*Information om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan 18
*Information om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan 18
Kommissionen
2002/288/EC
*Beslut nr 8/2001 av den 5 oktober 2001 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet 19
2002/289/EC
*Beslut nr 9/2001 av den 21 november 2001 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om återkallandet av organ för bedömning av överensstämmelse i de sektoriella bilagorna om telekommunikationsutrustning och elektromagnetisk kompatibilitet 21
2002/290/EC
*Beslut nr 10/2001 av den 20 november 2001 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen i de sektoriella bilagorna om telekommunikationsutrustning och om elektromagnetisk kompatibilitet 23
2002/291/EC
*Beslut nr 11/2001 av den 30 november 2001 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet 26
2002/292/EC
*Beslut nr 12/2002 av den 15 januari 2002 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet 27
2002/293/EC
*Beslut nr 13/2002 av den 12 februari 2002 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet 29
2002/294/EC
*Beslut nr 14/2002 av den 19 mars 2002 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om antagande av dess arbetsordning 30
2002/295/EC
*Beslut nr 15/2002 av den 22 mars 2002 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet 36
2002/296/EC
*Kommissionens beslut av den 18 mars 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Slovenien om det intyg som avses i punkt 6 i avtalet om ömsesidiga handelsmedgivanden på förmånsbasis för vissa viner [delgivet med nr K(2002) 664] 38
2002/297/EC
*Kommissionens beslut av den 10 april 2002 om ändring för åttonde gången av beslut 2000/284/EG om upprättande av en förteckning över godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredje land [delgivet med nr K(2002) 1375] (1) 46
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top