EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:099:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 99, 16 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 99
45 årgången
16 april 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 645/2002 av den 15 april 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 646/2002 av den 15 april 2002 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 3
Kommissionens förordning (EG) nr 647/2002 av den 15 april 2002 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Israel 5
Kommissionens förordning (EG) nr 648/2002 av den 15 april 2002 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza 7
Kommissionens förordning (EG) nr 649/2002 av den 15 april 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 9

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/277/EC
*Kommissionens beslut av den 8 april 2002 om att tillfälligt tillåta saluföring av utsäde av vissa arter som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 69/208/EEG [delgivet med nr K(2002) 734] (1) 12
2002/278/EC
*Kommissionens beslut av den 10 april 2002 om ändring av beslut 2001/393/EG när det gäller intyg vid import av specifikt patogenfria ägg från tredjeländer [delgivet med nr K(2002) 1374] (1) 14
2002/279/EC
*Kommissionens beslut av den 12 april 2002 om ändring av beslut 2000/666/EG och 2001/106/EG när det gäller att fastställa en mall för förteckningar över godkända karantäner eller karantänsstationer för import av fåglar till medlemsstaterna [delgivet med nr K(2002) 1402] (1) 17
2002/280/EC
*Kommissionens beslut av den 15 april 2002 om ändring av beslut 98/320/EG om anordnande av ett tidsbegränsat försök med provtagning och kontroll av utsäde enligt rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG och 69/208/EEG [delgivet med nr K(2002) 1404] (1) 22
2002/281/EC
*Beslut nr 1/2002 av samarbetskommittén EG-San Marino av den 22 mars 2002 om ändring av beslut nr 4/92 av samarbetskommittén EEG-San Marino om vissa metoder för administrativt samarbete vid tillämpningen av interimsavtalet och om förfarandet för vidaresändning av varor till Republiken San Marino 23
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top