EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:073:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 73, 15 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 73
45 årgången
15 mars 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 456/2002 av den 14 mars 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 457/2002 av den 14 mars 2002 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettioförsta delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 3
Kommissionens förordning (EG) nr 458/2002 av den 14 mars 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 459/2002 av den 14 mars 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 460/2002 av den 14 mars 2002 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina 8
Kommissionens förordning (EG) nr 461/2002 av den 14 mars 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 10
Kommissionens förordning (EG) nr 462/2002 av den 14 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 11
Kommissionens förordning (EG) nr 463/2002 av den 14 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 12
Kommissionens förordning (EG) nr 464/2002 av den 14 mars 2002 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2 13
Kommissionens förordning (EG) nr 465/2002 av den 14 mars 2002 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker 15

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/220/EC
*Rådets beslut av den 1 mars 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 2001-2 december 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske utanför Gabons kust 16
Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 2001-2 december 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske utanför Gabons kust 18
Protokoll om fastställande för perioden 3 december 2001-2 december 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske utanför Gabons kust 19
Kommissionen
2002/221/EC
*Kommissionens beslut av den 14 mars 2002 om ändring av beslut 96/587/EG om offentliggörande av förteckningen över de erkända organisationer som medlemsstaterna har anmält i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG [delgivet med nr K(2002) 995] (1) 30
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top