EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:062:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 62, 05 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 62
45 årgången
5 mars 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 407/2002 av den 28 februari 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen 1
*Rådets förordning (EG) nr 408/2002 av den 28 februari 2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa zinkoxider med ursprung i Folkrepubliken Kina 7
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2002 av den 4 mars 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 410/2002 av den 27 februari 2002 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 411/2002 av den 4 mars 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad beträffar KN-nummer för vissa risprodukter 27
Kommissionens förordning (EG) nr 412/2002 av den 4 mars 2002 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 28

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/185/EC
*Kommissionens beslut av den 12 juni 2001 om det statliga stöd som Tyskland beviljat till förmån för Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Tyskland [delgivet med nr K(2001) 1549] (1) 30
2002/186/EC
*Kommissionens beslut av den 10 oktober 2001 om det statliga stöd som Tyskland beviljat Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH [delgivet med nr K(2001) 2957] (1) 44
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top