EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:053:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 53, 23 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 53
45 årgången
23 februari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans 1
*Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet 4
*Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar 7
Kommissionens förordning (EG) nr 335/2002 av den 22 februari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 336/2002 av den 22 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 805/1999 om fastställande av vissa tillämpningsåtgärder för rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för reglering av gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna 11
Kommissionens förordning (EG) nr 337/2002 av den 22 februari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 13
Kommissionens förordning (EG) nr 338/2002 av den 22 februari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 14
Kommissionens förordning (EG) nr 339/2002 av den 22 februari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 15
Kommissionens förordning (EG) nr 340/2002 av den 22 februari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 16
Kommissionens förordning (EG) nr 341/2002 av den 22 februari 2002 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 17
Kommissionens förordning (EG) nr 342/2002 av den 22 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001 18
*Rådets direktiv 2002/11/EG av den 14 februari 2002 om ändring av direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar och om upphävande av direktiv 74/649/EEG 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlementet och rådet
2002/158/EC
*Europaparlementets och rådets beslut av den 13 december 2001 om användning av mekanismen för flexibilitet (punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet) 28
Kommissionen
2002/159/EC
*Kommissionens beslut av den 18 februari 2002 om en mall för föreläggande av en sammanfattning av nationella uppgifter om bränslekvalitet [delgivet med nr K(2002) 508] 30
2002/160/EC
*Kommissionens beslut av den 21 februari 2002 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 90/426/EEG när det gäller test för diagnostisering av afrikansk hästpest [delgivet med nr K(2002) 556] (1) 37
2002/161/EC
*Kommissionens beslut av den 22 februari 2002 om godkännande av de planer som Tyskland har lämnat in för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Saarland och nödvaccinering mot klassisk svinpest hos vilda svin i Reinland-Pfalz och Saarland [delgivet med nr K(2002) 617] (1) 43
2002/162/EC
*Kommissionens beslut av den 22 februari 2002 om ändring av besluten 2001/925/EG, 2002/33/EG och 2002/41/EG för att förlänga giltighetstiden för vissa skyddsåtgärder och detaljerade villkor avseende klassisk svinpest i Spanien [delgivet med nr K(2002) 618] (1) 45
2002/163/EC
*Kommissionens beslut av den 22 februari 2002 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Luxemburg [delgivet med nr K(2002) 671] (1) 46
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top