EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:041:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 41, 13 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 41
45 årgången
13 februari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 254/2002 av den 12 februari 2002 om de åtgärder som skall tillämpas under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 255/2002 av den 12 februari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 256/2002 av den 12 februari 2002 om provisoriskt godkännande av nya tillsatser, om förlängning av det provisoriska godkännandet av en tillsats och om permanent godkännande av en tillsats i foder (1) 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 257/2002 av den 12 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 194/97 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel och av förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (1) 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 258/2002 av den 12 februari 2002 om fastställande för medlemsstaterna och för regleringsåret 2001 av inkomstbortfall och bidragsbelopp per tacka och honget och det särskilda stödet till får- och getuppfödningen i vissa mindre gynnande områden i gemenskapen 16
Kommissionens förordning (EG) nr 259/2002 av den 12 februari 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 18
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januari 2002 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt 20
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG av den 21 januari 2002 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), vad gäller fondföretags investeringar 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/111/EC
*Kommissionens beslut av den 11 februari 2002 om ändring av direktiv 92/33/EEG i syfte att förlänga undantaget med avseende på importvillkoren för föröknings- och plantmaterial av grönsaker från tredje länder [delgivet med nr K(2002) 427] (1) 43
2002/112/EC
*Kommissionens beslut av den 11 februari 2002 om ändring av direktiv 92/34/EEG i syfte att förlänga undantaget med avseende på importvillkoren för fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion från tredje länder [delgivet med nr K(2002) 428] (1) 44
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top