Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:025:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 25, 29 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 25
45 årgången
29 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 152/2002 av den 21 januari 2002 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till Europeiska gemenskapen (systemet för dubbelkontroll) och om upphörande av förordning (EG) nr 190/98 1
*Rådets förordning (EG) nr 153/2002 av den 21 januari 2002 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 16
*Rådets förordning (EG) nr 154/2002 av den 21 januari 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde och om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåren 2002/2003 och 2003/2004 18
Kommissionens förordning (EG) nr 155/2002 av den 28 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 156/2002 av den 28 januari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 157/2002 av den 28 januari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om uppträttande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 158/2002 av den 28 januari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 21/2002 om upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd till de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 26
Kommissionens förordning (EG) nr 159/2002 av den 28 januari 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 40

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/64/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2001 om påstått statligt stöd till förmån för den amerikanska koncernen Reebok i samband med etablering i Rotterdam, Nederländerna [delgivet med nr K(2001) 2383] (1) 41
2002/65/EC
*Kommissionens beslut av den 25 januari 2002 om de nationella bestämmelser rörande provtagningsutrustning för hiv-test vilka anmälts enligt artikel 95.4 i EG-fördraget av Förenade kungariket beträffande direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik [delgivet med nr K(2002) 297] (1) 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top