EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:019:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 19, 22 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 19
45 årgången
22 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 107/2002 av den 21 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 108/2002 av den 21 januari 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 3
Kommissionens förordning (EG) nr 109/2002 av den 21 januari 2002 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 5
Kommissionens förordning (EG) nr 110/2002 av den 21 januari 2002 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza 7
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/105/EG av den 19 december 2001 om ändring av rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (1) 9
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG av den 19 december 2001 om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) 17

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/40/EC
*Rådets beslut av den 6 december 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 16 juni 2001-15 juni 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissaus regering om fiske utanför Guinea-Bissaus kust 32
Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 16 juni 2001-15 juni 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissaus regering om fiske utanför Guinea-Bissaus kust 34
Protokoll om fastställande för perioden 16 juni 2001-15 juni 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissaus regering om fiske utanför Guinea-Bissaus kust 35
Kommissionen
2002/41/EC
*Kommissionens beslut av den 21 januari 2002 om ytterligare detaljerade villkor för att ge tillstånd för transport av svin från anläggningar som ligger inom de skydds- och övervakningszoner för klassisk svinpest som upprättats i Spanien [delgivet med nr K(2002) 105] (1) 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top