Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:015:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 15, 17 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 15
45 årgången
17 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 70/2002 av den 16 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 71/2002 av den 15 januari 2002 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 72/2002 av den 16 januari 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om kvalitetsbedömning av strukturstatistik över löner (1) 7
Kommissionens förordning (EG) nr 73/2002 av den 16 januari 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 14
Kommissionens förordning (EG) nr 74/2002 av den 16 januari 2002 om fastställande av exportbidrag för olivolja 17
*Rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel 19
*Rådets direktiv 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt 24

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/34/EC
*Rådets beslut av den 20 december 2001 om ändring av rådets beslut av den 25 juni 2001, av den 22 december 2000, av den 25 juni 1997 och av den 22 mars 1999 avseende traktamente för utstationerade nationella militärer och experter vid rådets generalsekretariat 29
Kommissionen
2002/35/EC
*Kommissionens beslut av den 16 januari 2002 om ändring av beslut 2001/783/EG när det gäller skydds- och övervakningszoner för bluetongue i Italien [delgivet med nr K(2002) 26] (1) 31
2002/36/EC
*Kommissionens beslut av den 16 januari 2002 om ändring av beslut 93/693/EG om upprättande av förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje land [delgivet med nr K(2002) 27] (1) 32
2002/37/EC
*Kommissionens beslut av den 15 januari 2002 om ändring för sjätte gången av beslut 2001/740/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2002) 78] (1) 34
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Eftas övervakningsmyndighet
2001/174/COL
*Rekommendation från Eftas övervakningsmyndighet nr 174/01/KOL av den 8 juni 2001 om ett samordnat inspektionsprogram för 2001 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker följs 42
253/2001/COL
*Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 253/01/KOL av den 8 augusti 2001 om kartan över stödområden och stödnivåer i Island (stöd nr 00-002) 49

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 279 av den 23.10.2001) 58
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top