EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:341:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 341, 22 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 341
44 årgången
22 december 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2528/2001 av den 17 december 2001 om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001-31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien 1
*Rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2530/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 2531/2001 av den 21 december 2001 om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under fransk flagg 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 2532/2001 av den 21 december 2001 om upphörande av fiske efter sill med fartyg under fransk flagg 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 2533/2001 av den 21 december 2001 om fastställande för år 2002 av tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötköttsprodukter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och förbundsrepubliken Jugoslavien 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2534/2001 av den 21 december 2001 om öppnande av tullkvoter för import av särskilt förmånsråsocker av sockerrör från AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderierna under perioden 1 juli 2001-28 februari 2002 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 2536/2001 av den 21 december 2001 om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97 70
*Kommissionens beslut nr 2537/2001/EKSG av den 21 december 2001 om fastställande av avgiftssatserna för budgetåret 2002 och om ändring av beslut nr 3/52/EKSG om fastställande av belopp och föreskrifter för tillämpning av de avgifter som anges i artiklarna 49 och 50 i fördraget 71
*Kommissionens förordning (EG) nr 2538/2001 av den 21 december 2001 om förvaltning av textilkvoter som genom rådets förordning (EG) nr 517/94 har upprättats för 2002 73
*Kommissionens förordning (EG) nr 2539/2001 av den 21 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker 77
Kommissionens förordning (EG) nr 2540/2001 av den 21 december 2001 om undantag från förordning (EG) nr 1148/2001 vad beträffar kontroll av överensstämmelse vid import inom sektorn för färsk frukt och färska grönsaker 79
*Kommissionens förordning (EG) nr 2541/2001 av den 21 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2125/95 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svamp och om upphävande av förordning nr 1921/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för ordningen med importlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 80
*Kommissionens förordning (EG) nr 2542/2001 av den 21 december 2001 om öppnande för år 2002 av de tullkvoter som är tillämpliga på importer av produkter med ursprung i Tjeckiska republiken, Slovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien till Europeiska gemenskapen 82
*Kommissionens förordning (EG) nr 2543/2001 av den 21 december 2001 om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under nederländsk flagg 97
Kommissionens förordning (EG) nr 2544/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 98
Kommissionens förordning (EG) nr 2545/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 100
Kommissionens förordning (EG) nr 2546/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 101
Kommissionens förordning (EG) nr 2547/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 102
Kommissionens förordning (EG) nr 2548/2001 av den 21 december 2001 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 103
Kommissionens förordning (EG) nr 2549/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 104
*Kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001 av den 21 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001 105
Kommissionens förordning (EG) nr 2551/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 118
Kommissionens förordning (EG) nr 2552/2001 av den 21 december 2001 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Israel 120
Kommissionens förordning (EG) nr 2553/2001 av den 21 december 2001 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza 122
Kommissionens förordning (EG) nr 2554/2001 av den 21 december 2001 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 124

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/926/EC
*Rådets beslut av den 17 december 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001-31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien 125
Avtal genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001-31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och islamiska Republiken Mauretanien 127
Protokoll Om fastställande för perioden 1 augusti 2001-31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien 128
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top