Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:328:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 328, 13 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 328
44 årgången
13 december 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) 4
*Rådets förordning (EG) nr 2425/2001 av den 3 december 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2848/2000 om fastställande för 2001 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2426/2001 av den 12 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2427/2001 av den 12 december 2001 om fastställande av exportbidrag för frukt och grönsaker 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2428/2001 av den 12 december 2001 om fastställande av exportbidrag för nötter 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 2429/2001 av den 12 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin vad beträffar marknadsmekanismerna, och ändring av förordning (EG) nr 442/2001 om krisdestillation av bordsviner i Portugal enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 2430/2001 av den 12 december 2001 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det "register över skyddade särarter" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2431/2001 av den 12 december 2001 om fastställande av exportbidrag för olivolja 31

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Efta-staternas ständiga kommitté
2431/2001/SC
*Beslut av Efta-staternas ständiga kommitté nr 1/2001/SK av den 24 januari 2001 om ändring av arbetsordningen för Efta-staternas ständiga kommitté 33
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top