EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:315:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 315, 01 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 315
44 årgången
1 december 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma åtgärd av den 29 november 2001 om förlängning av mandatet för Europeiska unionens övervakningsmission 1
*Rådets beslut av den 29 november 2001 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM) 3
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2333/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2334/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 6
Kommissionens förordning (EG) nr 2335/2001 av den 30 november 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2336/2001 av den 30 november 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2337/2001 av den 30 november 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2338/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2339/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2340/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 18
Kommissionens förordning (EG) nr 2341/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2342/2001 av den 30 november 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2343/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2344/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av exportbidrag för nötkött och om ändring av vissa KN-nummer på vissa produkter som anges i första artikeln i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2346/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 36
Kommissionens förordning (EG) nr 2347/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 39
*Kommissionens förordning (EG) nr 2348/2001 av den 30 november 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk 41
*Kommissionens förordning (EG) nr 2349/2001 av den 30 november 2001 om öppnande av en tullkvot för import av vissa varor med ursprung i Island vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i bilagan till rådets förordning (EG) nr 3448/93 (1) 42
*Kommissionens förordning (EG) nr 2350/2001 av den 30 november 2001 om öppnande av en tullkvot för import av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i bilagan till rådets förordning (EG) nr 3448/93 (1) 44
*Kommissionens förordning (EG) nr 2351/2001 av den 30 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 896/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 404/93 när det gäller importsystemet för bananer i gemenskapen 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 2352/2001 av den 30 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1608/2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin 47
Kommissionens förordning (EG) nr 2353/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 87:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 48
Kommissionens förordning (EG) nr 2354/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 40:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 50
Kommissionens förordning (EG) nr 2355/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 259:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 51
Kommissionens förordning (EG) nr 2356/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 52
Kommissionens förordning (EG) nr 2357/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 53
Kommissionens förordning (EG) nr 2358/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 54
Kommissionens förordning (EG) nr 2359/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 55
Kommissionens förordning (EG) nr 2360/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 56
Kommissionens förordning (EG) nr 2361/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det femtonde delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 och om undantag från den förordningen 57
Kommissionens förordning (EG) nr 2362/2001 av den 30 november 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 279:e delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordning (EEG) nr 1627/89 59

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/847/EC
*Kommissionens beslut av den 30 november 2001 om ändring för tredje gången av beslut 2000/721/EG för att ändra vaccinationsprogrammet för aviär influensa i Italien och gällande handelsrestriktioner för färskt kött från vaccinerade kalkoner [delgivet med nr K(2001) 3815] (1) 61
2001/848/EC
*Kommissionens beslut av den 30 november 2001 om ändring för tredje gången av beslut 2001/740/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2001) 3816] (1) 64
2001/849/EC
*Kommissionens beslut av den 30 november 2001 om ändring av kommissionens beslut 98/371/EG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från vissa europeiska länder i fråga om vissa aspekter när det gäller Polen [delgivet med nr K(2001) 3818] (1) 71

Rättelser
Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje av den 13 september 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende förhandstilldelning av eurosedlar utanför euroområdet (ECB/2001/8) (EGT L 257 av den 26.9.2001) 74
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top