EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:292:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 292, 09 november 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 292
44 årgången
9 november 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2165/2001 av den 5 november 2001 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av pulverkaffe som omfattas av KN-nummer 21011111 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2166/2001 av den 8 november 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2167/2001 av den 8 november 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den femtonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2168/2001 av den 8 november 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 6
Kommissionens förordning (EG) nr 2169/2001 av den 8 november 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2170/2001 av den 8 november 2001 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2171/2001 av den 8 november 2001 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2172/2001 av den 8 november 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2173/2001 av den 8 november 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2174/2001 av den 8 november 2001 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2175/2001 av den 8 november 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2176/2001 av den 8 november 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 19
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27 september 2001 om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och om upphävande av rådets direktiv 78/548/EEG 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/777/EC
*Rådets beslut av den 6 november 2001 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen 41
2001/778/EC
*Rådets beslut av den 6 november 2001 om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Förbundsrepubliken Jugoslavien 43
Kommissionen
2001/779/EC
*Kommissionens beslut av den 15 november 2000 som Italien planerar att genomföra till förmån för Solar Tech SRL [delgivet med nr K(2000) 3565] (1) 45
2001/780/EC
*Kommissionens beslut av den 6 juni 2001 om det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för IVECO SpA [delgivet med nr K(2001) 1545] (1) 58

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om förfarande vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan (EGT L 191 av den 31.7.2001) 64
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top