EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:272:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 272, 13 oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 272
44 årgången
13 oktober 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2000/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2001/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 37:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2002/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 256:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2003/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 84:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2004/2001 av den 12 oktober 2001 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2005/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2006/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 276:e delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordning (EEG) nr 1627/89 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2007/2001 av den 12 oktober 2001 om öppnande av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2008/2001 av den 12 oktober 2001 om öppnande av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris till vissa tredje länder i Europa 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2009/2001 av den 12 oktober 2001 om öppnande av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris till vissa tredje länder 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2010/2001 av den 12 oktober 2001 om öppnande av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat långkornigt ris till vissa tredje länder 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2011/2001 av den 12 oktober 2001 om anbudsinfordran för fastställandet av den subvention som skall utgå för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt ris till Réunion 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2012/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 2013/2001 av den 12 oktober 2001 om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en fodertillsats och permanent godkännande av en fordertillsats (1) 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2014/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det tolfte delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 2015/2001 av den 12 oktober 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2235/2000 när det gäller tillämpningsperioden för vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1839/95 och i förordning (EG) nr 1249/96 31
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/725/EC
*Kommissionens beslut av den 28 september 2001 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av färgtelevisionsmottagare med ursprung i Republiken Turkiet [delgivet med nr K(2001) 2916] 37
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top