Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:261:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 261, 29 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 261
44 årgången
29 september 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1899/2001 av den 27 september 2001 om ändring av förordning (EG) nr 194/1999 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland, och om slutgiltigt uttag av de preliminära tullar som införts 1
*Rådets förordning (EG) nr 1900/2001 av den 27 september 2001 om avslutande av antidumpningsöversynen rörande de slutgiltiga antidumpningsåtgärder mot import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2042/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1901/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1902/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1903/2001 av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1904/2001 av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1905/2001 av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1906/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1907/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1908/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1909/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1910/2001 av den 28 september 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1911/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1912/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1914/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 255:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 83:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 40
Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 36:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2001 av den 28 september 2001 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1919/2001 av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EG) nr 931/2001 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet till vissa AVS-länder 44
*Kommissionens förordning (EG) nr 1920/2001 av den 28 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för behandlingen av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde i harmoniserade konsumentprisindex, samt om ändring av förordning (EG) nr 2214/96 (1) 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 1921/2001 av den 28 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende minimistandarder för revidering av det harmoniserade konsumentprisindexet och med ändring av förordning (EG) nr 2602/2000 (1) 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 1922/2001 av den 28 september 2001 om ändring för andra gången av förordning (EG) nr 1209/2001 om undantag från förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 1923/2001 av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 53
Kommissionens förordning (EG) nr 1924/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 54
Kommissionens förordning (EG) nr 1925/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 56
Kommissionens förordning (EG) nr 1926/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 59
Kommissionens förordning (EG) nr 1927/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det elfte delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 62
Kommissionens förordning (EG) nr 1928/2001 av den 28 september 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 275:e delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordning (EEG) nr 1627/89 63

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/707/EC
*Kommissionens beslut av den 21 augusti 2001 om ändring av beslut 1999/71/EG om godtagande av åtaganden i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Polen och om avslutande av förfarandet utan åtgärder beträffande sådan import med ursprung i Brasilien [delgivet med nr K(2001) 2576] 65
2001/708/EC
*Kommissionens beslut av den 28 september 2001 om ändring för sjunde gången av beslut 2001/356/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2001) 2922] (1) 67
2001/709/EC
*Kommissionens beslut av den 28 september 2001 om ändring för sjätte gången av beslut 2001/327/EG om restriktioner när det gäller förflyttning av djurarter som är mottagliga för mul- och klövsjuka [delgivet med nr K(2001) 2923] (1) 69
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top