Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:242:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 242, 12 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 242
44 årgången
12 september 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1785/2001 av den 11 september 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1786/2001 av den 11 september 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1722/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EEG) nr 1766/92 och (EEG) nr 1418/76 om produktionsbidrag inom spannmåls- respektive rissektorn 3

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/686/EC
*Kommissionens beslut av den 22 augusti 2001 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till persondatorer [delgivet med nr K(2001) 2584] (1) 4
2001/687/EC
*Kommissionens beslut av den 28 augusti 2001 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till bärbara datorer [delgivet med nr K(2001) 2596] (1) 11
2001/688/EC
*Kommissionens beslut av den 28 augusti 2001 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till jordförbättringsmedel och växtmedier [delgivet med nr K(2001) 2597] (1) 17
2001/689/EC
*Kommissionens beslut av den 28 augusti 2001 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till diskmaskiner [delgivet med nr K(2001) 2600] (1) 23
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top