Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:241:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 241, 11 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 241
44 årgången
11 september 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 30 augusti 2001 om ingående av en överenskommelse mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om den verksamhet som skall utövas av Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 1
Överenskommelse mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om den verksamhet som skall utövas av Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 2
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1782/2001 av den 10 september 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1783/2001 av den 10 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1784/2001 av den 10 september 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 9

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
683/2001/ECSC
*Kommissionens beslut av den 8 maj 2001 om bemyndigande för Förenande kungariket att bevilja stöd till kolindustrin för 2001 [delgivet med nr K(2001) 1404] (1) 10
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top