EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:240:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 240, 08 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 240
44 årgången
8 september 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1775/2001 av den 7 september 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1776/2001 av den 7 september 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1777/2001 av den 7 september 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1778/2001 av den 7 september 2001 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (1) 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1779/2001 av den 7 september 2001 om utfärdande av A-licenser för import av vitlök 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1780/2001 av den 7 september 2001 om utfärdande av A-licenser för import av vitlök 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1781/2001 av den 7 september 2001 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 10
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top