Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:234:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 234, 01 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 234
44 årgången
1 september 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1724/2001 av den 23 juli 2001 om åtgärder mot antipersonella landminor i utvecklingsländer 1
*Rådets förordning (EG) nr 1725/2001 av den 23 juli 2001 om åtgärder mot antipersonella landminor i andra tredje länder än utvecklingsländer 6
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1292/96 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1727/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1728/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1729/2001 av den 31 augusti 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1730/2001 av den 31 augusti 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1731/2001 av den 31 augusti 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1732/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1733/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1734/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1735/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1736/2001 av den 31 augusti 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1737/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1738/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1740/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1741/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1742/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 253:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1743/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 81:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1744/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 34:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1745/2001 av den 31 augusti 2001 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 47
Kommissionens förordning (EG) nr 1746/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 48
Kommissionens förordning (EG) nr 1747/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det nionde delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 51
Kommissionens förordning (EG) nr 1748/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 273:a delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordning (EEG) nr 1627/89 52
Kommissionens förordning (EG) nr 1749/2001 av den 31 augusti 2001 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 54
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG av den 23 juli 2001 om ändring av rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet samt av rådets direktiv 70/524/EEG, 96/25/EG och 1999/29/EG om djurfoder 55
*Rådets direktiv 2001/64/EG av den 31 augusti 2001 om ändring av direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde för foderväxter och direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd 60

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/668/EC
*Kommissionens beslut av den 22 augusti 2001 om ändring av beslut 97/778/EG med avseende på förteckningen över de gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller av produkter och djur från tredjeland [delgivet med nr K(2001) 2580] (1) 62

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1704/2001 av den 29 augusti 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor (EGT L 232 av den 30.8.2001) 64
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top