EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:223:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 223, 18 augusti 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 223
44 årgången
18 augusti 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1664/2001 av den 17 augusti 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1665/2001 av den 17 augusti 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2000 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg som innehas av det tyska interventionsorganet 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1666/2001 av den 17 augusti 2001 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2001 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1667/2001 av den 17 augusti 2001 om framflyttning av datumet för betalning av lagringsavgiften för socker 9

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/637/EC
*Kommissionens beslut av den 18 oktober 2000 som Nederländerna avser att bevilja Océ NV för utveckling av färgbläckstråleskrivare [delgivet med nr K(2000) 3016] (1) 10
2001/638/EC
*Kommissionens beslut av den 2 augusti 2001 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen [delgivet med nr K(2001) 2447] (1) 24
2001/639/EC
*Kommissionens beslut av den 2 augusti 2001 om ändring av beslut 93/693/EG om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje land [delgivet med nr K(2001) 2454] (1) 26
2001/640/EC
*Kommissionens beslut av den 2 augusti 2001 om ändring av beslut 2000/585/EG med avseende på import av kött av vilt, hägnat vilt och kanin från Argentina, Nya Kaledonien och Uruguay [delgivet med nr K(2001) 2455] (1) 28
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top