Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:200:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200, 25 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 200
44 årgången
25 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier 1
*Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum 5
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1507/2001 av den 24 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1508/2001 av den 24 juli 2001 om handelsnormer för lök och om ändring av förordning (EEG) nr 2213/83 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1509/2001 av den 24 juli 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1713/93 om särskilda bestämmelser för tillämpningen av jordbruksomräkningskurserna i sockersektorn 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1510/2001 av den 24 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1047/2001 om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från tredje land 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1511/2001 av den 24 juli 2001 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för ägg kan accepteras 22

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/556/EC
*Kommissionens beslut av den 11 juli 2001 om upprättande av tillfälliga förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av gelatin som skall användas i livsmedel [delgivet med nr K(2001) 1788] (1) 23
2001/557/EC
*Kommissionens beslut av den 11 juli 2001 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2001) 1795] 28
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top