Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:198:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 198, 21 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 198
44 årgången
21 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1447/2001 av den 28 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna 1
*Rådets förordning (EG) nr 1448/2001 av den 28 juni 2001 om ändring, vad gäller strukturåtgärderna, av förordning (EEG) nr 3763/91 om införande av särskilda åtgärder för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska departementen 3
*Rådets förordning (EG) nr 1449/2001 av den 28 juni 2001 om ändring, vad gäller strukturåtgärderna, av förordning (EEG) nr 1600/92 om särskilda bestämmelser för Azorerna och Madeira angående vissa jordbruksprodukter 5
*Rådets förordning (EG) nr 1450/2001 av den 28 juni 2001 om ändring, vad gäller strukturåtgärderna, av förordning (EEG) nr 1601/92 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter 7
*Rådets förordning (EG) nr 1451/2001 av den 28 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn 9
*Rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom) 11
*Rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima) 26
*Rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican) 45
*Rådets förordning (EG) nr 1455/2001 av den 28 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött 58
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top