EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:190:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 190, 12 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 190
44 årgången
12 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1404/2001 av den 11 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1405/2001 av den 11 juli 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiosjunde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1406/2001 av den 11 juli 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1407/2001 av den 11 juli 2001 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1408/2001 av den 11 juli 2001 rörande förordning (EG) nr 1970/96 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstull för import av hirs med KN-nummer 10082000 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1409/2001 av den 11 juli 2001 om fastställande av exportbidrag för olivolja 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1410/2001 av den 11 juli 2001 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 11
*Kommissionens direktiv 2001/50/EG av den 3 juli 2001 om ändring av direktiv 95/45/EG om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (1) 14
*Kommissionens direktiv 2001/52/EG av den 3 juli 2001 om ändring av direktiv 95/31/EG om särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel (1) 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/524/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juni 2001 om offentliggörande av beteckningarna för standarderna EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 och EN 13432:2000 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom ramen för genomförandet av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [delgivet med nr K(2001) 1681] (1) 21
2001/525/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juni 2001 om ändring av beslut 2000/680/EG om godkännande av beredskapsplaner för bekämpning av aviär influensa och Newcastlesjuka [delgivet med nr K(2001) 1685] (1) 24
Europeiska centralbanken
2001/526/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 21 juni 2001 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 av den 3 februari 2000 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2001/5) 26
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top