EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:187:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 187, 10 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 187
44 årgången
10 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 av den 5 juni 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1387/2001 av den 9 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1388/2001 av den 9 juli 2001 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1389/2001 av den 9 juli 2001 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1390/2001 av den 9 juli 2001 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1391/2001 av den 9 juli 2001 om upphörande av fiske efter blåvitling med fartyg under tysk flagg 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 1392/2001 av den 9 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1393/2001 av den 9 juli 2001 om undantag för vissa regioner i Frankrike från förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor när det gäller arealuttag 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1394/2001 av den 9 juli 2001 om fastställande av förvaltningsbestämmelser för de kvantitativa kvoter som är tillämpliga under 2002 för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1395/2001 av den 9 juli 2001 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1396/2001 av den 9 juli 2001 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1397/2001 av den 9 juli 2001 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 40
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/38/EG av den 5 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (1) 43
*Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 45

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/520/EC
*Kommissionens beslut av den 9 juli 2001 om att inte uppta paration i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2001) 1772] (1) 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top