EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:178:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 178, 30 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 178
44 årgången
30 juni 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1261/2001 av den 27 juni 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 beträffande leveranskontrakt för sockerbetor och beträffande prishöjningar och prissänkningar som skall tillämpas på betor 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 1262/2001 av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller interventionsorganens handel med socker 48
*Kommissionens förordning (EG) nr 1263/2001 av den 27 juni 2001 om fastställande för regleringsåret 2001/2002 av härledda interventionspriser för vitsocker 60
*Kommissionens förordning (EG) nr 1264/2001 av den 27 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1531/2000 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2000/2001 för fastställande av exportavgifter och/eller exportbidrag för vitsocker, av förordning (EEG) nr 1729/78 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin och av förordning (EG) nr 1729/97 om justering av vissa förutfastställda exportbidrag till följd av prisförändringar eller förändrade lagringsavgifter på sockerområdet 61
*Kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin 63
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top