Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:173:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 173, 27 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 173
44 årgången
27 juni 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1244/2001 av den 19 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 1
*Gemensamt uttalande om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43) 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1245/2001 av den 26 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1246/2001 av den 26 juni 2001 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Azorerna och Madeira med spannmålsprodukter som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2 till och med 10 i rådets förordning (EEG) nr 1600/92 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1247/2001 av den 26 juni 2001 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med de spannmålsprodukter som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2, 3, 4 och 5 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1248/2001 av den 22 juni 2001 om ändring av bilagorna III, X och XI i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 som rör epidemiologisk övervakning och testning av transmissibel spongiform encefalopati 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2001 av den 26 juni 2001 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för andra kvartalet 2001 av vissa mjölkprodukter och produkter som omfattas av den importordning som fastställs genom det europeiskaavtal som gemenskapen slutit med Slovenien 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1250/2001 av den 26 juni 2001 om fastställande av tillgängliga kvantiteter för det andra halvåret 2001 när det gäller licenser för import av vissa mjölkprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2001 av den 26 juni 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 3769/92 om tillämpning och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3677/90 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 1252/2001 av den 26 juni 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1445/76 om fastställande av en förteckning över de olika sorterna av Lolium perenne L. 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1253/2001 av den 26 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1227/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1254/2001 av den 26 juni 2001 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i juni 2001 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 juli-30 september 2001 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1255/2001 av den 26 juni 2001 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i juni 2001 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1256/2001 av den 26 juni 2001 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juni 2001 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1257/2001 av den 26 juni 2001 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 2001 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1258/2001 av den 26 juni 2001 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juni 2001 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1259/2001 av den 26 juni 2001 om i vilken utsträckning ansökningar om importavgifter som lämnats in under juni 2001 för fruset nötkött för bearbetning kan godkännas 43

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/479/EC
*Rådets beslut av den 11 juni 2001 om utnämning av en portugisisk ledamot i Regionkommittén 44
2001/480/EC
*Rådets beslut av den 11 juni 2001 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén 45
2001/481/EC
*Rådets beslut av den 11 juni 2001 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén 46
2001/482/EC
*Rådets beslut av den 11 juni 2001 om utnämning av en tysk ledamot i Regionkommittén 47
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top