Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:162:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 162, 19 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 162
44 årgången
19 juni 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1190/2001 av den 18 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1191/2001 av den 18 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1372/2000 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med mjölk och mjölkprodukter 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1192/2001 av den 18 juni 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter och om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2001 av den 18 juni 2001 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden (nr 40/2001 EG) 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1194/2001 av den 18 juni 2001 om leverans av bondbönor som livsmedelsbistånd 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1195/2001 av den 18 juni 2001 om fastställande av utjämningsstöd för bananer producerade och saluförda i gemenskapen under 2000 och tidsfristen för betalning av återstoden av detta stöd samt av ett fast förskottsbelopp för 2001 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1196/2001 av den 18 juni 2001 om avslutande av de anbudsförfaranden för exportbidrag för helt slipat ris som öppnades genom förordningarna (EG) nr 2281/2000, (EG) nr 2282/2000, (EG) nr 2283/2000 och (EG) nr 2284/2000 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1197/2001 av den 18 juni 2001 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/461/EC
*Kommissionens beslut av den 15 juni 2001 om delegering av stödförvaltning till genomförandeorgan för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i Republiken Estland under föranslutningsperioden [delgivet med nr K(2001) 1649] 19
2001/462/EC, ECSC
*Kommissionens beslut av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden [delgivet med nr K(2001) 1461] (1) 21
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top