EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:160:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 160, 15 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 160
44 årgången
15 juni 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
......

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet
2001/444/EC, ECSC, EURATOM
*Europaparlamentets beslut av den 4 april 2001 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 1999 (kommissionen) 1
Europaparlamentets resolution innehållande de anmärkningar som utgör en integrerad beståndsdel av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 1999 (kommissionen) 2
2001/445/EC, ECSC, EURATOM
*Europaparlamentets beslut av den 4 april 2001 om avslutande av räkenskaperna för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 1999 (kommissionen) 22
2001/446/EC
*Europaparlamentets beslut av den 4 april 2001 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 1999 - Avsnitt I - Europaparlamentet/Bilaga: Ombudsmannen 25
2001/447/EC
*Europaparlamentets beslut av den 4 april 2001 om ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiska fonden, för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Dublin, för budgetåret 1999 32
2001/448/EC
*Europaparlamentets beslut av den 4 april 2001 om ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiska centret för utveckling av yrkesutbildning avseende genomförandet av dess budget för budgetåret 1999 35
2001/449/EC
*Europaparlamentets beslut av den 4 april 2001 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 1999: Avsnitt IV - Domstolen; Avsnitt V - Revisionsrätten; Avsnitt VI - del B - Regionkommittén 38
450/2001/ECSC
*Europaparlamentets beslut av den 4 april 2001 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska kol- och stålgemenskapens (EKSG) budget för budgetåret 1999 43
Europaparlementets Resolution med de anmärkningar som utgör en viktig beståndsdel i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska kol- och stålgemenskapens (EKSG) budget för budgetåret 1999 44
2001/451/EC
*Europaparlamentets resolution av den 4 april 2001 om ansvarsfrihet för den finansiella förvaltningen av de sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonderna för budgetåret 1999 50
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top