EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:150:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 150, 06 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 150
44 årgången
6 juni 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 28 maj 2001 om översändande av prover med kontrollerade ämnen 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1091/2001 av den 28 maj 2001 om fri rörlighet med en visering för längre vistelse 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1092/2001 av den 30 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2202/96 om att inrätta ett system med stöd till producenter av vissa citrusfrukter 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1093/2001 av den 1 juni 2001 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1094/2001 av den 5 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1095/2001 av den 5 juni 2001 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2001-30 juni 2002) 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1096/2001 av den 5 juni 2001 om ändring av förordningarna (EG) nr 1143/98, (EG) nr 1081/1999, (EG) nr 1128/1999 och (EG) nr 1247/1999 inom nötköttssektorn 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 1097/2001 av den 5 juni 2001 om fastställande av stöd för regleringsåret 2001/2002 för persikor och päron avsedda för bearbetning inom ramen för rådets förordning (EG) nr 2201/96 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 1098/2001 av den 5 juni 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 1099/2001 av den 5 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1608/2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 1100/2001 av den 5 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker 39
*Kommissionens förordning (EG) nr 1101/2001 av den 5 juni 2001 om fastställande av en procentsats för nedsättning av de ansökta kvantiteterna från icke-traditionella aktörer inom ramen för tullkvoterna för import av bananer 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1102/2001 av den 5 juni 2001 om fastställande för maj månad 2001 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1103/2001 av den 5 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1303/2000 om upprättande av en försörjningsbalans och om fastställande av stöd till försörjningen av Kanarieöarna med ägg och fjäderfäkött inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 vad gäller den prognostiserade försörjningsbalansen 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1104/2001 av den 5 juni 2001 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 46

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/420/EC
*Rådets beslut av den 28 maj 2001 om anpassning av delarna V och VI samt bilaga 13 i de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 6 a i den gemensamma handboken vad gäller viseringar för längre vistelse med samma giltighet som viseringar för kortare vistelse 47
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top