EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:139:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 139, 23 maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 139
44 årgången
23 maj 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 994/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 995/2001 av den 22 maj 2001 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2516/2000 om ändring av de gemensamma principerna för det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (ENS 95) avseende skatter och sociala avgifter 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 996/2001 av den 22 maj 2001 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1764/86, (EEG) nr 2319/89 och (EEG) nr 2320/89 om minimikvalitetskrav för bearbetade produkter som fastställts av tomater, päron och persikor i enlighet med ordningen för produktionsstöd 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 997/2001 av den 22 maj 2001 om ändring av förordning (EG) nr 805/1999 om fastställande av vissa tillämpningsåtgärder för rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för reglering av gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna 11
Kommissionens förordning (EG) nr 998/2001 av den 22 maj 2001 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 12

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/395/EC
*Rådets beslut av den 14 maj 2001 om Europeiska gemenskapens anslutning till Förenta nationernas ekonomiska kommissions för Europa föreskrifter nr 13-H om typgodkännande av personbilars bromssystem 14
Kommissionen
2001/396/EC
*Kommissionens beslut av den 4 maj 2001 om ändring av beslut 97/467/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av kanin och hägnat vilt, när det gäller ratitkött [delgivet med nr K(2001) 1173] (1) 16
2001/397/EC
*Kommissionens beslut av den 7 maj 2001 om ändring av beslut 98/483/EG om fastställande av de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till diskmaskiner [delgivet med nr K(2001) 1187] (1) 21
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top