EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:138:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 138, 22 maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 138
44 årgången
22 maj 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 986/2001 av den 21 maj 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 987/2001 av den 21 maj 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/92 om fastställande av försörjningsbalansen för grisköttsprodukter till Azorerna och Madeira 3
Kommissionens förordning (EG) nr 988/2001 av den 21 maj 2001 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 5
Kommissionens förordning (EG) nr 989/2001 av den 21 maj 2001 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 990/2001 av den 21 maj 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2659/94 om tillämpningsföreskrifter för beviljandet av stöd till privat lagring av ostarna Grana Padano, Parmigiano-Reggiano och Provolone 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 991/2001 av den 21 maj 2001 om ändring av bilagan till rådets direktiv 92/14/EEG om begränsningar i utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (1) 12
Kommissionens förordning (EG) nr 992/2001 av den 21 maj 2001 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 15

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/390/EC
*Beslut nr 4/2000 av associeringsrådet EG-Rumänien av den 10 april 2001 om antagande av genomföranderegler för tillämpning av de bestämmelser om statligt stöd som avses i artikel 64.1 iii och 64.2 i enlighet med artikel 64.3 i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, samt i artikel 9.1 iii och 9.2 i protokoll 2 om EKSG-produkter till det avtalet 16
2001/391/EC
*Rådets beslut av den 14 maj 2001 om utnämning av en belgisk ordinarie ledamot i Regionkommittén 21
Kommissionen
2001/392/EC
*Kommissionens beslut av den 4 maj 2001 om ändring för fjärde gången av beslut 2000/284/EG om upprättande av en förteckning över godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredje land [delgivet med nr K(2001) 1172] (1) 22
2001/393/EC
*Kommissionens beslut av den 4 maj 2001 om fastställande av djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av specifikt patogenfria ägg från tredje land och om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstater tillåter import av sådana ägg [delgivet med nr K(2001) 1174] (1) 31
2001/394/EC
*Kommissionens beslut av den 21 maj 2001 om ändring för tredje gången av beslut 2001/327/EG om restriktioner när det gäller förflyttning av djurarter som är mottagliga för mul- och klövsjuka [delgivet med nr K(2001) 1479] (1) 36
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top