Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:116:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 116, 26 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 116
44 årgången
26 april 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 24 april 2001 om komplettering av beslut 98/627/GUSP om en särskild europeisk unionsåtgärd när det gäller bistånd till minröjning 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för behandlingen av ansökningar om visering 2
*Rådets förordning (EG) nr 790/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för genomförandet av gränskontroller och övervakning 5
Kommissionens förordning (EG) nr 791/2001 av den 25 april 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 7
Kommissionens förordning (EG) nr 792/2001 av den 25 april 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettiosjätte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 9
Kommissionens förordning (EG) nr 793/2001 av den 25 april 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 10
Kommissionens förordning (EG) nr 794/2001 av den 25 april 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 795/2001 av den 25 april 2001 om fastställande av särskilda undantag från förordning (EG) nr 174/1999, förordning (EG) nr 800/1999 och förordning (EG) nr 1291/2000 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 14
Kommissionens förordning (EG) nr 796/2001 av den 25 april 2001 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel 16
Kommissionens förordning (EG) nr 797/2001 av den 25 april 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 17
Kommissionens förordning (EG) nr 798/2001 av den 25 april 2001 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i april 2001 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas 20
Kommissionens förordning (EG) nr 799/2001 av den 25 april 2001 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i april 2001 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 april-30 juni 2001 22
Kommissionens förordning (EG) nr 800/2001 av den 25 april 2001 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i april 2001 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 24
Kommissionens förordning (EG) nr 801/2001 av den 25 april 2001 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i april 2001 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 26
Kommissionens förordning (EG) nr 802/2001 av den 25 april 2001 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i april 2001 enligt förordning (EG) nr 327/98 28
Kommissionens förordning (EG) nr 803/2001 av den 25 april 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 30

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/329/EC
*Rådets beslut av den 24 april 2001 om uppdatering av del VI och bilagorna 3, 6 och 13 i de gemensamma konsulära anvisningarna samt av bilagorna 5a, 6a och 8 i den gemensamma handboken 32
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top