Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:081:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 81, 21 mars 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 81
44 årgången
21 mars 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav 1
Kommissionens förordning (EG) nr 540/2001 av den 20 mars 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 541/2001 av den 20 mars 2001 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 10
Kommissionens förordning (EG) nr 542/2001 av den 20 mars 2001 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 14
Kommissionens förordning (EG) nr 543/2001 av den 20 mars 2001 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 544/2001 av den 20 mars 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller tilläggsstöd till driftsfonder 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 545/2001 av den 20 mars 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 546/2001 av den 20 mars 2001 om ändring av förordning (EG) nr 180/2001 beträffande undantag från tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 1251/1999 när det gäller arealuttag till följd av svåra klimatförhållanden i vissa regioner i gemenskapen 22
Kommissionens förordning (EG) nr 547/2001 av den 20 mars 2001 om tillämpningen av en nedsättningskoefficient på bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I i fördraget, i enlighet med artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 23
Kommissionens förordning (EG) nr 548/2001 av den 20 mars 2001 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött 24
Kommissionens förordning (EG) nr 549/2001 av den 20 mars 2001 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 26
Kommissionens förordning (EG) nr 550/2001 av den 20 mars 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 28

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/216/EC
*Rådets beslut av den 19 mars 2001 om ändring av rådets arbetsordning 30
Kommissionen
217/2001/ECSC
*Kommissionens beslut av den 13 december 2000 om tillstånd för Förenade kungariket att bevilja stöd till kolindustrin under perioden 17 april-31 december 2000 [delgivet med nr K(2000) 4056] (1) 31
2001/218/EC
*Kommissionens beslut av den 12 mars 2001 om att ålägga medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att den inte förekommer [delgivet med nr K(2001) 692] 34
2001/219/EC
*Kommissionens beslut av den 12 mars 2001 om tillfälliga nödåtgärder beträffande träemballage som helt eller delvis består av obearbetat virke av barrträd från Kanada, Kina, Japan eller Förenta staterna [delgivet med nr K(2001) 694] 39
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top