EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:063:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 63, 03 mars 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 63
44 årgången
3 mars 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 425/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 426/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den tjugotredje anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 3
Kommissionens förordning (EG) nr 427/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 70:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 4
Kommissionens förordning (EG) nr 428/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 242:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 6
Kommissionens förordning (EG) nr 429/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den tjugosjätte enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 7
Kommissionens förordning (EG) nr 430/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 262:a delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordningarna (EEG) nr 1627/89 och (EG) nr 284/2001 8
Kommissionens förordning (EG) nr 431/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2281/2000 10
Kommissionens förordning (EG) nr 432/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2282/2000 11
Kommissionens förordning (EG) nr 433/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2283/2000 12
Kommissionens förordning (EG) nr 434/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2284/2000 13
*Kommissionens beslut nr 435/2001/EKSG av den 2 mars 2001 om ändring av beslut nr 2277/96/EKSG om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska kol- och stålgemenskapen 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 436/2001 av den 2 mars 2001 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel 16
Kommissionens förordning (EG) nr 437/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande för februari månad 2001 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 439/2001 av den 2 mars 2001 om rättelse av förordning (EG) nr 1174/2000 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1 juli 2000-30 juni 2001) 44
Kommissionens förordning (EG) nr 440/2001 av den 2 mars 2001 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 45
Kommissionens förordning (EG) nr 441/2001 av den 2 mars 2001 om fastställande av exportbidrag för nötkött 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 442/2001 av den 2 mars 2001 om krisdestillation av bordsviner i Portugal enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 443/2001 av den 2 mars 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2728/2000 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 i vissa vinodlingsområden i Tyskland 54

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/173/EC
*Rådets beslut av den 26 februari 2001 om utnämning av en nederländsk ordinarie ledamot och en suppleant i Regionkommittén 56
2001/174/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 26 februari 2001 om utnämning av en brittisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 57
2001/175/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 26 februari 2001 om utnämning av en portugisisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 58
Kommissionen
2001/176/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 2000 om ett förfarande i enlighet med artikel 86 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, vilket avser tillhandahållande i Italien av nya posttjänster som garanterar leverans till en viss dag eller tid [delgivet med nr K(2000) 4067] (1) 59

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1995/2000 av den 18 september 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av de preliminära tullar som införts på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i Demokratiska folkrepubliken Algeriet, Republiken Vitryssland, Republiken Litauen, Ryska federationen och Ukraina och om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import med ursprung i Slovakiska republiken (EGT L 238 av den 22.9.2000) 67
Rättelse till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om ömsesidiga åtgärder för handelsliberalisering och om ändring av protokollen om jordbruksprodukter som bifogas associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien (EGT L 336 av den 30.12.2000) 67
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top