EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:055:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 55, 24 februari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 55
44 årgången
24 februari 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 365/2001 av den 23 februari 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 366/2001 av den 22 februari 2001 om närmare bestämmelser för rådets förordning (EG) nr 2792/1999 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 367/2001 av den 23 februari 2001 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Republiken Indien och Republiken Korea 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 368/2001 av den 23 februari 2001 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2001 i samband med informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 369/2001 av den 23 februari 2001 om fastställande av särskilda undantag från förordning (EG) nr 800/1999, förordning (EEG) nr 3719/88 och förordning (EG) nr 1291/2000 inom sektorn för spannmålsbaserade foderblandningar 41
*Kommissionens förordning (EG) nr 370/2001 av den 23 februari 2001 om upphävande av förordning (EG) nr 273/98 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter och tulltak och om införandet av en gemenskapsövervakning av referensmängder för vissa produkter med ursprung i Före detta jugoslaviska republiken Makedonien 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 371/2001 av den 23 februari 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2734/2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran och om undantag från eller ändring av förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn 44
Kommissionens förordning (EG) nr 372/2001 av den 23 februari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2281/2000 45
Kommissionens förordning (EG) nr 373/2001 av den 23 februari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2282/2000 46
Kommissionens förordning (EG) nr 374/2001 av den 23 februari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2283/2000 47
Kommissionens förordning (EG) nr 375/2001 av den 23 februari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2284/2000 48
Kommissionens förordning (EG) nr 376/2001 av den 23 februari 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 49
Kommissionens förordning (EG) nr 377/2001 av den 23 februari 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 51
Kommissionens förordning (EG) nr 378/2001 av den 23 februari 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 53
Kommissionens förordning (EG) nr 379/2001 av den 23 februari 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 55
Kommissionens förordning (EG) nr 380/2001 av den 23 februari 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 57
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/5/EG av den 12 februari 2001 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel 59

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/147/EC
*Kommissionens beslut av den 12 februari 2001 om godkännande av 2001 års tekniska handlingsplan för förbättring av jordbruksstatistiken [delgivet med nr K(2001) 356] 62
2001/148/EC
*Kommissionens beslut av den 21 februari 2001 om tillämpning av artikel 3.3 e i direktiv 1999/5/EG på transceivrar (lavinsändare/lavinsökare) [delgivet med nr K(2001) 194] (1) 65
Europeiska centralbanken
2001/149/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 20 juli 2000 om genomförande av artikel 52 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken efter ugången av övergångsperioden (ECB/2000/6) 66
2001/150/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 10 november 2000 om offentliggörande av vissa av Europeiska centralbankens rättsakter och rättsliga instrument (ECB/2000/12) 68
2001/151/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 10 januari 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende utbytet av sedlar och mynt 2002 (ECB/2001/1) 80
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top