EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:044:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 44, 15 februari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 44
44 årgången
15 februari 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 298/2001 av den 12 februari 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2450/98 rörande införande av en slutgiltig utjämningstull på import av stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien 1
*Rådets förordning (EG) nr 299/2001 av den 12 februari 2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kaliumpermanganat med ursprung i Folkrepubliken Kina 4
*Rådets förordning (EG) nr 300/2001 av den 14 februari 2001 om fastställande av åtgärder som skall tillämpas under 2001 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a) 12
Kommissionens förordning (EG) nr 301/2001 av den 14 februari 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
Kommissionens förordning (EG) nr 302/2001 av den 14 februari 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugosjunde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 17
Kommissionens förordning (EG) nr 303/2001 av den 14 februari 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 18
Kommissionens förordning (EG) nr 304/2001 av den 14 februari 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 305/2001 av den 12 februari 2001 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 306/2001 av den 12 februari 2001 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 307/2001 av den 14 februari 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 308/2001 av den 14 februari 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1921/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för ordningen med importlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 33
Kommissionens förordning (EG) nr 309/2001 av den 14 februari 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 34
Kommissionens förordning (EG) nr 310/2001 av den 14 februari 2001 om fastställande av exportbidrag för olivolja 37

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/120/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juni 2000 som Tyskland har genomfört till förmån för Kali und Salz GmbH [delgivet med nr K(2000) 1662] (1) 39
2001/121/EC
*Kommissionens beslut av den 30 januari 2001 om Förenade kungarikets utbetalningar i euro för vissa utgifter som följer av rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av beslut 2000/328/EG [delgivet med nr K(2001) 171] 43
2001/122/EC
*Kommissionens beslut av den 30 januari 2001 om tillstånd för utsläppande på marknaden av ett dextranpreparat framställt med hjälp av Leuconostoc mesenteroides som ny livsmedelsingrediens i bageriprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2001) 174] 46

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2855/2000 av den 27 december 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EGT L 332 av den 28.12.2000) 48
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top