Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:031:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 31, 02 februari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 31
44 årgången
2 februari 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 215/2001 av den 29 januari 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2791/1999 om att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område som avses i konventionen om multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten 1
*Rådets förordning (EG) nr 216/2001 av den 29 januari 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 404/93 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer 2
Kommissionens förordning (EG) nr 217/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 218/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser får godkännas som inlämnas i januari 2001 för vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckiska republiken, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien, ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna 7
Kommissionens förordning (EG) nr 219/2001 av den 1 februari 2001 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 9
Kommissionens förordning (EG) nr 220/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 10
Kommissionens förordning (EG) nr 221/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 11
Kommissionens förordning (EG) nr 222/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 12
Kommissionens förordning (EG) nr 223/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 13
Kommissionens förordning (EG) nr 224/2001 av den 1 februari 2001 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000 14
Kommissionens förordning (EG) nr 225/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 15
Kommissionens förordning (EG) nr 226/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 17
Kommissionens förordning (EG) nr 227/2001 av den 1 februari 2001 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 19
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid 21
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top