EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:026:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 26, 27 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 26
44 årgången
27 januari 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media-yrkesutbildning) (2001-2005) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 164/2001 av den 26 januari 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 10
Kommissionens förordning (EG) nr 165/2001 av den 26 januari 2001 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 12
Kommissionens förordning (EG) nr 166/2001 av den 26 januari 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den tjugoförsta anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 13
Kommissionens förordning (EG) nr 167/2001 av den 26 januari 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 68:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 14
Kommissionens förordning (EG) nr 168/2001 av den 26 januari 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 240:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 16
Kommissionens förordning (EG) nr 169/2001 av den 26 januari 2001 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av cirka 20000 ton ris som innehas av det italienska interventionsorganet 17
Kommissionens förordning (EG) nr 170/2001 av den 26 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2281/2000 18
Kommissionens förordning (EG) nr 171/2001 av den 26 januari 2001 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa europeiska länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2282/2000 19
Kommissionens förordning (EG) nr 172/2001 av den 26 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2283/2000 20
Kommissionens förordning (EG) nr 173/2001 av den 26 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2284/2000 21
Kommissionens förordning (EG) nr 174/2001 av den 26 januari 2001 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i januari 2001 enligt förordning (EG) nr 327/98 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 175/2001 av den 26 januari 2001 om handelsnormer för valnötter med skal 24
Kommissionens förordning (EG) nr 176/2001 av den 26 januari 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 260:e delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordning (EEG) nr 1627/89 31
Kommissionens förordning (EG) nr 177/2001 av den 26 januari 2001 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 33

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/71/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 19 januari 2001 om utnämning av en spansk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 34
2001/72/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 19 januari 2001 om utnämning av en italiensk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 35
2001/73/EC
*Rådets beslut av den 19 januari 2001 om utnämning av en tysk ledamot i Regionkommittén 36
2001/74/EC
*Rådets beslut av den 19 januari 2001 om utnämning av en brittisk suppleant i Regionkommittén 37
Kommissionen
2001/75/EC
*Kommissionens beslut av den 18 januari 2001 om tester avseende säkerhet och verkan hos vacciner mot mul- och klövsjuka och bluetongue [delgivet med nr K(2001) 118] 38

Rättelser
Rättelse till rådets direktiv 2001/41/EG av den 19 januari 2001 om ändring, vad gäller den tidsperiod som grundskattesatsen för mervärdeskatt skall tillämpas, av sjätte direktivet (77/388/EEG) beträffande det gemensamma systemet för mervärdeskatt (EGT L 22 av den 24.1.2001) 40
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top