Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:011:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 11, 16 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 11
44 årgången
16 januari 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 73/2001 av den 15 januari 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 74/2001 av den 15 januari 2001 om ändring av förordning (EG) nr 31/2001 om leveranser av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 3
Kommissionens förordning (EG) nr 75/2001 av den 15 januari 2001 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 5
Kommissionens förordning (EG) nr 76/2001 av den 15 januari 2001 om leveranser av vete som livsmedelsbistånd 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 77/2001 av den 5 januari 2001 om ändring av bilagorna till förordning (EG) nr 1547/1999 och rådets förordning (EG) nr 1420/1999 beträffande transporter av vissa avfallsslag till Albanien, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Jamaica, Marocko, Nigeria, Peru, Rumänien, Tunisien och Zimbabwe (1) 14
Kommissionens förordning (EG) nr 78/2001 av den 15 januari 2001 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/41/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2000 om anställningsvillkoren för utstationerade nationella experter vid rådets generalsekretariat inom ramen för en utbytesordning mellan tjänstemän vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och tjänstemän vid nationella förvaltningar och internationella organisationer 35
Kommissionen
2001/42/EC
*Kommissionens rekommendation av den 22 december 2000 om ett samordnat inspektionsprogram för gemenskapen för år 2001 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker följs [delgivet med nr K(2000) 4096] (1) 40
2001/43/EC
*Kommissionens beslut av den 20 september 2000 om ändring av beslut 1999/395/EG om statligt stöd som de spanska myndigheterna beviljat SNIACE SA, beläget i Torrelavega, Kantabrien [delgivet med nr K(2000) 2741] (1) 46
2001/44/EC, ECSC, EURATOM
*Kommissionens beslut av den 28 december 2000 om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2000 på löner till tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna som är placerade i tredje länder 50
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top