EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:306:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 306, 07 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 306
43 årgången
7 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och besluten 97/256/EG och 1999/311/EG 1
*Rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2668/2000 av den 6 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2669/2000 av den 6 december 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den nittonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2670/2000 av den 6 december 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2671/2000 av den 6 december 2000 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 2672/2000 av den 6 december 2000 om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under spansk flagg 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 2673/2000 av den 6 december 2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för den tullkvot för nötkött som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2475/2000 för Republiken Slovenien 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2674/2000 av den 6 december 2000 om fastställande av importtullar inom rissektorn 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2675/2000 av den 6 december 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/765/EC
*Beslut nr 3/2000 av associeringsrådet EU-Rumänien av den 29 september 2000 om fastställande av villkoren för Rumäniens deltagande i gemenskapens program för yrkesutbildning och utbildning 28
2000/766/EC
*Rådets beslut av den 4 december 2000 om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein 32
Kommissionen
2000/767/EC
*Kommissionens beslut av den 5 december 2000 om att göra det möjligt att förlänga provisoriska tillstånd för de nya verksamma ämnena FOE 5043 (flufenacet - tidigare namn flutiamid) och flumioxazin [delgivet med nr K(2000) 3658] (1) 34
2000/768/EC
*Kommissionens beslut av den 6 december 2000 om avslutande av översynen av rådets förordning (EG) nr 2450/98 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien [delgivet med nr K(2000) 3680] 36
2000/769/EC
*Kommissionens beslut av den 6 december 2000 om förlängning för fjärde gången av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater [delgivet med nr K(2000) 3719] (1) 37
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top