EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:304:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 304, 05 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 304
43 årgången
5 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2657/2000 av den 4 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2658/2000 av den 29 november 2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på grupper av specialiseringsavtal (1) 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om forskning och utveckling (1) 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2660/2000 av den 4 december 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 13

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/756/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 30 november 2000 om utnämning av en fransk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 15
2000/757/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 30 november 2000 om utnämning av en nederländsk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 16
Kommissionen
2000/758/EC
*Kommissionens beslut av den 1 december 2000 om upphävande av beslut 2000/486/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Grekland [delgivet med nr K(2000) 3626] (1) 17
2000/759/EC
*Kommissionens beslut av den 1 december 2000 om upphävande av beslut 1999/253/EG om skyddsåtgärder för vissa fiskeriprodukter från eller med ursprung i Kenya och Tanzania, och om ändring av hälsointyget för sådana fiskeriprodukter som har sitt ursprung i eller som sänts via Kenya [delgivet med nr K(2000) 3653] (1) 18
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top