Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:289:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 289, 16 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 289
43 årgången
16 november 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2504/2000 av den 15 november 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2505/2000 av den 15 november 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den sextonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2506/2000 av den 15 november 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2507/2000 av den 15 november 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2508/2000 av den 15 november 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande operativa program i fiskerisektorn 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2509/2000 av den 15 november 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av ekonomisk ersättning för återtag från marknaden av vissa fiskeriprodukter 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2510/2000 av den 15 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1406/97 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3066/95 för förvaltningen av en kvot för hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackning med ursprung i Ungern och som omfattas av KN-nummer 230910 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 2511/2000 av den 15 november 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1727/2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Ungern och om ändring av förordning (EG) nr 1218/96 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 2512/2000 av den 15 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1685/95 om upprättande av ett system för utfärdande av exportlicenser inom vinsektorn 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2513/2000 av den 15 november 2000 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2514/2000 av den 15 november 2000 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2515/2000 av den 15 november 2000 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 27

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/706/EC
*Rådets beslut av den 7 november 2000 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen för skydd av Rhen 30
Konvention för skydd av Rhen 31
Kommissionen
2000/707/EC
*Kommissionens beslut av den 6 november 2000 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för lagring i Frankrike, Italien och Förenade kungariket av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevaccin och om ändring av beslut 2000/112/EG [delgivet med nr K(2000) 3175] 38
2000/708/EC
*Kommissionens beslut av den 6 november 2000 om ändring för tredje gången av beslut 1999/507/EG om vissa skyddsåtgärder avseende vissa flyghundar, hundar och katter från Malaysia (Västmalaysia) och Australien [delgivet med nr K(2000) 3178] (1) 41
2000/709/EC
*Kommissionens beslut av den 6 november 2000 om de minimikriterier som skall beaktas av medlemsstaterna när de utser organ enligt artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer [delgivet med nr K(2000) 3179] (1) 42
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top