EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:275:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 275, 27 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 275
43 årgången
27 oktober 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2371/2000 av den 23 oktober 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2372/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 2
*Kommissionens förordning (EG) nr 2373/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av stödbeloppen för spånadslin och hampa för regleringsåret 2000/01 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 2374/2000 av den 26 oktober 2000 om import av bananer inom ramen för tullkvoter och traditionella AVS-bananer för 2001 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2375/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2376/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2377/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 18
Kommissionens förordning (EG) nr 2378/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2379/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2380/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2381/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2382/2000 av den 26 oktober 2000 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2383/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2384/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 33
Kommissionens förordning (EG) nr 2385/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 34
Kommissionens förordning (EG) nr 2386/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 35
Kommissionens förordning (EG) nr 2387/2000 av den 26 oktober 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000 36
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/28/EG av den 18 september 2000 om ändring av direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut 37
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet 39

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/657/EC
*Kommissionens beslut av den 16 oktober 2000 om antagande av gemenskapens importbeslut i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om import och export av vissa farliga kemikalier [delgivet med nr K(2000) 2685] (1) 44
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top