Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:271:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 271, 24 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 271
43 årgången
24 oktober 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 17 oktober 2000 om inrättande av ett sekretariat för de gemensamma tillsynsorgan för dataskydd som bildades genom konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet om det gradvisa avskaffandet av kontroller vid de gemensamma gränserna (Schengenkonventionen) 1
*Rådets beslut av den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter avseende utbyte av information 4
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2341/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2342/2000 av den 23 oktober 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2343/2000 av den 23 oktober 2000 om inledande av anbudsförfarande för försäljning av vinalkohol uteslutande avsedd att användas inom bränslesektor i tredje land 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2344/2000 av den 23 oktober 2000 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2345/2000 av den 23 oktober 2000 om leverans av fiskeriprodukter som livsmedelsbistånd 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2346/2000 av den 23 oktober 2000 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2347/2000 av den 23 oktober 2000 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 2348/2000 av den 23 oktober 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/643/EC
*Kommissionens beslut av den 17 oktober 2000 om ändring för tredje gången av beslut 2000/486/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Grekland [delgivet med nr K(2000) 3039] (1) 36
2000/644/EC
Kommissionens beslut av den 18 oktober 2000 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia [delgivet med nr K(2000) 2860] 38
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top