EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:253:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 253, 07 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 253
43 årgången
7 oktober 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2220/2000 av den 28 september 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 302/93 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2221/2000 av den 6 oktober 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2222/2000 av den 7 juni 2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 2223/2000 av den 6 oktober 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 65/82 om tillämpningsföreskrifter för överföring av socker till påföljande regleringsår 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 2224/2000 av den 6 oktober 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2138/97 om avgränsning av produktionsområden för olivolja 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 2225/2000 av den 6 oktober 2000 om fastställande av avkastningen av oliver och olja för regleringsåret 1999/2000 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 2226/2000 av den 6 oktober 2000 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Republiken Korea 40

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/597/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel 42
Kommissionen
2000/598/EC
*Kommissionens beslut av den 3 oktober 2000 om vissa skyddsåtgärder mot bluetongue på Sardinien (Italien) [delgivet med nr K(2000) 2899] (1) 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top