Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:211:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 211, 22 augusti 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 211
43 årgången
22 augusti 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1791/2000 av den 21 augusti 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2000 av den 21 augusti 2000 om undantag från förordning (EG) nr 1214/2000 om begränsning av giltighetstiden för exportlicenser för vissa bearbetade produkter av spannmål 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1793/2000 av den 21 augusti 2000 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 5

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/524/EC
*Kommissionens beslut av den 18 januari 2000 om det statliga stöd som Tyskland genomfört till förmån för Linde AG [delgivet med nr K(2000) 64] (1) 7
2000/525/EC
*Kommissionens beslut av den 8 augusti 2000 om införande av de tillämpningsföreskrifter som krävs för genomförandet av ordförandens i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt beslut av den 12 juli 2000, i de förenade målen T-94/00 R och T-110/00 R [delgivet med nr K(2000) 2368] 15
2000/526/EC
*Beslut nr 1/2000 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet av den 25 juli 2000 om godkännande av varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer, i vilka ursprung i gemenskapen eller Turkiet intygas, och som utfärdats av vissa länder som har undertecknat ett förmånsavtal med gemenskapen eller Turkiet 16

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1787/2000 av den 17 augusti 2000 om ändring av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 208 av den 18.8.2000) 17
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top